Soru 1) Aşağıdakilerden hangisinin yaşanması durumunda OHAL ilan edilmez?
Soru 2) Türkiye’de kaç defa olağanüstü hal durumu yaşanmıştır ?
Soru 3) Aşağıdaki ülkelerden hangisinde olağanüstü hal (OHAL) yaşanmamıştır?
Soru 4) OHAL kararını devletin hangi kademesine mensup kişi veya kişiler alır ?
Soru 5) Aşağıdaki ülkelerden hangisinde 2016 yılında OHAL yaşanmamıştır?
Doruk Özcan

Hakkımda

Doruk Özcan Hakkında Kişisel Bilgiler.