Herkes İçin Vergi

  • Temel vergi kavramları (terimleri): matrah, mükellef, vergi sorumlusu, muafiyeti beyan, tebliğ, tahakkuk, vergi ziyaı, harç, vergiyi doğuran olay,...
  • Ana Hatlarıyla Türk Vergi Sistemi (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi Kanunları)
  • Dolaylı, dolaysız vergiler
  • Vergi sorumluluğu ve vergi cezaları
  • Örnek uygulamalar
Etiketler: temel vergi kavramları, Türk vergi sistemi, vergi uygulamaları, vergi cezaları,

Yorumlar